Opis

Potopna pumpa Straus
Potopna pumpa Straus ST / CWP750-008M izvlači materijal direktno iz usisnog otvora i dovodi ga u otvor za pražnjenje
Pumpa se uključuje ili isključuje plovnim prekidačem
Potopna pumpa dizajnirana je za upotrebu u privatnim domaćinstvima i vrtovima
Potopna pumpa se može koristiti:
Za odvodnju poplavljenog područja
Za pumpanje i pumpanje spremnika (kao što su bazeni)
Za primanje vode iz bunara i rudnika
Za odvodnju kanalizacionih sistema i jama za varenje
Potopna pumpa može se koristiti samo za sljedeće tekućine:
1. čista voda, kišnica,
2. voda koja sadrži hlor (na primjer u bazenima),
3. domaća voda,
4. otpadne vode sa sadržajem suspendirane krute tvari koji ne prelazi 5% i promjerom čestica ne većim od 10 mm.
ima:
Snaga: 750W
Maksimalni izlaz: 4000 l / h
Maksimalna visina podizanja: 16 metara
Maksimalna dubina usisavanja: 8 metara
Maksimalna veličina čestica: 10 mm